Peruntukan Masa Minimum Pengajaran Sekolah Rendah Mengikut Jam Setahun

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Bermula tahun 2017, murid tahun 1 akan mempelajari sukatan pelajaran KSSR (semakan) 2017. Terdapat pelbagai perubahan dan penambahbaik terhadap KSSR ini. Rujuk di bawah ini untuk melihat perubahan KSSR (semakan) ini.

Hasil daripada perubahan tersebut juga, KPM telah mengeluarkan garis panduan berkenaan dengan pelaksanaan masa dan jam bagi semua mata pelajaran di peringkat rendah.

Boleh rujuk perkara ini pada maklumat di bawah.

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

Panduan Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian

Rajah menunjukkan panduan pelaksanaan mata pelajaran pendidikan kesenian bagi tahap 1. Ia perlu dilaksanakan secara berturutan iaitu komponen seni visual 2 waktu dan komponen muzik 1 waktu. Jadi 3 waktu (90 minit) bagi Pendidikan Kesenian dalam satu hari untuk satu kali seminggu. Tidak boleh diasingkan.