Pelan Bangunan Sekolah

Berikut merupakan pelan bangunan Sekolah Kebangsaan Kampong Dew. Sekolah ini mempunyai 4 bangunan utama yang meliputi bangunan pentadbiran, kelas dan dewan.
Sebuah makmal komputer juga telah dibina bersebelahan dengan bangunan kantin sekolah.