Cara Mohon Cuti Rehat Khas Secara Online Melalui HRMIS

Baki Cuti Rehat yang ada akan terkumpul dan diberi Gantian Cuti Rehat (GCR). Kini permohonan adalah secara online di HRMIS.

Panduan Permohonan GCR di Bawa Ke Hadapan

1. Login sistem HRMIS (ID pemohon/ individu)

2. Di bawah menu Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran, klik Pengurusan Cuti – Permohonan Cuti – Permohonan GCR dan Bawa Ke Hadapan

3. Paparan akan terhasil, klik teruskan. Data akan memaparkan tiada rekod, jangan bimbang kerana anda belum lagi membuat permohonan.

4. Klik Tambah

5. Semak data yang dipaparkan adalah tepat. Masukkan permohonan GCR.

6. Kemudian klik hantar – klik yes dan ok.

7. Pemohon telah memaklumkan permohonan kepada pelulus GCR.

8. Buka semula paparan untuk buat semakan. Paparan akan menunjukkan permohonan belum diluluskan.

9. Pelulus GCR akan membuat semakan permohonan anda.

10. Setelah diluluskan, barulah anda buka semula HRMIS seperti langkah 1 di atas dan boleh lihat ia sudah diluluskan.

11. Anda perlu mencetaknya dengan klik nombor 1 – klik butang previu cetak

12. Setelah berjaya print, dokumen perlu ditandatangani oleh pelulus GCR dan dikumpulkan untuk tindakan selanjutnya.

Sumber FB