Buku Teks Digital Bahasa Arab Darjah 5 PDF Tahun 2021

Kelebihan Penggunaan Buku Teks Digital Bahasa Arab Darjah 5 PDF Tahun 2021

Sebagai bahan bantu mengajar yang membantu guru dalam proses bagi merancang organisasi dan maklumat serta aktiviti dalam PdPc. 

Bahan/Sumber rujukan utama murid sekolah rendah yang membolehkan murid memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan.

Sumber maklumat yang seragam. Memudahkan guru mengajar kerana semua murid mempunyai sumber pelajaran yang sama.

Mempunyai gambar, graf, peta, dan bahan-bahan ilustrasi yang memudahkan pemahaman murid.

Mempunyai bahan-bahan pengajaran seperti latihan dan soalan yang meringankan beban guru dalam penyediaan bahan PdPc.

Soalan-soalan peperiksaan dibuat berdasarkan buku teks dan memudahkan murid mengulang kaji semua isi pelajaran dalam buku teks.

Dibuat berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mengehadkan tahap penguasaan pelajar mengikut darjah.

Tidak membebankan ibubapa untuk membeli buku teks kerana diberi percuma oleh kerajaan.

Sehubungan dengan itu, penggunaan buku teks KSSR Tahun 5 ini akan berakhir pada tahun 2021 iaitu mata pelajaran TMK ini dihapuskan dan berfungsi sebagai salah satu daripada Elemen Merentas Kurikulum (EMK).

Buku teks tahun 5 ini adalah merupakan buku teks yang terbaru untuk digunakan bagi sesi pembelajaran yang bermula pada tahun 2021. Buku teks ini dalam format .pdf yang boleh dibuka menggunakan komputer atau handphone.

Diharap perkongsian ini dapat memudahkan guru-guru dan murid-murid untuk merujuk buku teks secara digital.

Muat turun / Download Buku Teks Digital Bahasa Arab Darjah 5 PDF Tahun 2021

Buku Teks Digital Bahasa Arab Darjah 5 PDF Tahun 2021

SK TAHUN 5 Bahasa Arab- http://bit.ly/3s13SlA